Iniekcje doszklistkowe

Iniekcje doszklistkowe

DOKTOR TOMIŃSKA WYJAŚNIA:

Iniekcje do oka czyli zastrzyki do gałki ocznej to nowoczesny sposób leczenia chorób oka.
Metoda ta pozwala na wprowadzenie leku bezpośrednio do miejsca gdzie jest on potrzebny.
W okulistyce stosuje się różne leki podawane w zastrzykach, są to tzw zwane leki anty-VEGF. Anti-VEGF, w tłumaczeniu znaczy: blokujące naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka.
Niekiedy zastrzyki są jedyną formą leczenia, a w niektórych przypadkach muszą być stosowane w połączeniu z innymi formami terapii.